Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach zapraszamy 25 maja na godzinę 17.00 do sali im. Jadwigi Towarnickiej na spotkanie z Januszem Jewdokimowem autorem książki „Szlakiem Staroobrzędowców”.

Wydawnictwo to przewodnik, który jest efektem dwóch lat prac związanych z ochroną miejsc kultu staroobrzędowców. Jest również formą ochrony cmentarzy przed zniszczeniem, zawiera bowiem wiele cennych informacji historycznych, zdjęć oraz mapek poglądowych. Powstał przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Supraślu.

Janusz Jewdokimow – emerytowany oficer Straży Granicznej, lokalny badacz historii kultury i tradycji staroobrzędowców w Polsce, Prezes Naczelnej Rady Staroobrzędowców w Polsce w latach 2014-2022. Współautor książki ,,Uszanujmy Zmarłych” oraz poradnika ,,Godność nie umiera. Jak zachować się na cmentarzach różnych wyznań i tradycji”; autor książki ,,Szlakiem Staroobrzędowców”, działacz inicjatywy społecznej przy BRPO ,,(Nie)Zapomniane Cmentarze”, administrator blogu Facebook ,,Dziedzictwo Staroobrzędowców w Polsce”.