Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach
i Dział Kultury Literackiej Suwalszczyzny Muzeum Okręgowego
zapraszają na spotkanie

nić jeziororzeczna
Leszek Aleksander Moczulski
(18 II 1938 Suwałki – 17 XII 2017 Kraków)
in memoriam

16 grudnia 2022 roku, godz. 17.00
miejsce spotkania – Muzeum im. Marii Konopnickiej
Oddział Muzeum Okręgowego, ul. Tadeusza Kościuszki 31