Koncert TZN Ksenna, 17.12., godz. 20.00. Zapraszamy!