Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach
zaprasza na prezentację obrazu

Jan Matejko
Portret Marii Matejko

15 czerwca 2023 roku, godz. 11.00
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 81