Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach Jerzy Brzozowski

i Dział Sztuki

zapraszają na prezentację książki

„Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz twórczość konteksty przyczynki”
piątek 14 kwietnia 2023 r. godz. 12.00

Muzeum Okręgowe (Resursa), ul. T. Kościuszki 81

Podczas spotkania istnieje możliwość otrzymania nieodpłatnego egzemplarza publikacji.