Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza:

Kontynuujemy symboliczną podróż po regionach etnograficznych, tym razem przyjrzymy się strojom krakowskim. Najstarsze – pierwsze wyodrębnione i docenione przez badaczy, najlepiej znane i najbardziej popularne, a może najbardziej kiczowate? Symbole polskości, czy Cepelii? Dlaczego muszą znaleźć się w garderobie każdego polskiego zespołu folklorystycznego od Tatr po Bałtyk? A może rzeczywiście niosą głębsze przesłanie? Co decyduje o ich wpływowości? Nad tymi kwestiami pochylimy się tym razem.

16.02.2024, godzina 17.00
Kawiarenka Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71
wstęp wolny

Czym właściwie jest strój ludowy? Jakie pełnił funkcje w kulturze tradycyjnej, a jakie obecnie? Jakie elementy, ornamentyka i kolorystyka są charakterystyczne dla strojów ludowych poszczególnych regionów etnograficznych dzisiejszych ziem Polski i jakie znaczenia są w nich zakodowane? Dlaczego od czasu do czasu wraca moda „na folk”? I jak w naszych codziennych, współczesnych stylizacjach włączać elementy inspirowane strojem ludowym i folklorem?

Na te i podobne pytania staramy się odpowiadać w nowym cyklu spotkań tematycznych związanych z pewną niszą w historii mody, to jest „Polskie stroje ludowe”, raz w miesiącu w Suwalskim Ośrodku Kultury.

Ponieważ ważnym elementem ubiorów tradycyjnych w wielu regionach były hafty, to dodatkowo po prelekcji przy każdym spotkaniu zaprosimy chętnych na krótką część warsztatową, wprowadzającą w podstawy haftów danego regionu, zapewniamy potrzebne materiały.

Spotkanie przeznaczone jest dla osób dorosłych i młodzieży od 15 r.ż.

Spotkanie będzie się składać z części podstawowej: prelekcji i dodatkowej (dla szczególnie chętnych i ambitnych) – warsztatów wprowadzających do haftu.