Fundacja im. Alfreda Wierusza-Kowalskiego zaprasza na otwarcie wystawy plenerowej – plac Marii Konopnickiej, 17 maja 2024 r., godz. 12.00.