Suwalskie stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” serdecznie
zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej „The Tree D”.

Otwarcie wystawy odbędzie się w Muzeum Wigier w Starym Folwarku dnia 31
sierpnia br., o godzinie 17:00.

Tematyką przewodnią wystawy są rodzime gatunki drzew występujące w regionie
północno – wschodniej Polski. Jednym z jej elementów będą zdjęcia wykonane
w technologii trójwymiarowej. Ich oglądanie nie wymaga użycia okularów 3D.

Podczas otwarcia odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu
fotograficznego „Nasze drzewa”, który podobnie jak sama wystawa jest jednym
z elementów realizowanego przez stowarzyszenie projektu pn. „Ochrona
zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno wschodniej Polski”.

Projekt korzysta ze wsparcia finansowego Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
w wysokości 428 387 zł,  w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.