OSIR ON TOUR – CZTERY STRONY ŚWIATA

woj. podlaskie, pogranicze polsko-litewskie

29.04.2017 dodatkowo: czerwiec, lipiec, wrzesień

Cykl wycieczek rowerowych szlakami Suwalszczyzny i pogranicza polsko-litewskiego. Cztery kierunki rowerowej eksploracji. Zróżnicowany stopień trudności. Impreza rekreacyjna. Wyprawy jedno (3) i dwudniowe (1). W chwili obecnej trwają konsultacje z partnerami projektu w zakresie pozostałych terminów wypraw rowerowych.