XVIII Międzynarodowe Spotkania z Monodramem “O Złotą Podkowę Pegaza” to organizowany cyklicznie, o unikatowej w skali kraju formule, międzynarodowy festiwal – konkurs teatralny na monodram. Impreza jest adresowana do młodzieży i dorosłych, amatorów i zawodowców oraz studentów i absolwentów szkół teatralnych. W tym roku podczas trzech dni zobaczymy piętnaście spektakli z Polski i zza granicy. Trzy w wykonaniu aktorów zawodowych, osiem w kategorii dorosły amator, cztery w kategorii młodzież.

8-10 grudnia 2022
Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5

XVIII Międzynarodowe Spotkania z Monodramem “O Złotą Podkowę Pegaza” to organizowany cyklicznie, o unikatowej w skali kraju formule, międzynarodowy festiwal – konkurs teatralny na monodram. Impreza jest adresowana do młodzieży i dorosłych, amatorów i zawodowców oraz studentów i absolwentów szkół teatralnych. W tym roku podczas trzech dni zobaczymy siedemnaście spektakli z Polski i zza granicy. Trzy w wykonaniu aktorów zawodowych, dwanaście w kategoriach spektakli amatorskich (młodzież i dorośli).

Uczestnicy festiwalu pochodzą z Polski, Łotwy, Chorwacji oraz ze Słowacji. Polskę reprezentują wykonawcy między innymi z Bielska Białej, Białegostoku, Piotrkowa Trybunalskiego, Lublina, Rzeszowa, Łodzi, Dębicy, Jasienicy, Warszawy, Krakowa.

W jury konkursowym zasiadają wybitni aktorzy, instruktorzy, reżyserzy i krytycy teatralni.

Festiwalowi, jak co roku towarzyszyć będą warsztaty teatralne oraz spotkania poświęcone obejrzanym spektaklom. Wszystkie prezentacje konkursowe są otwarte dla widzów. W tym roku zapraszamy również na spektakl towarzyszący prezentacjom konkursowym „Tato nie wraca” w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej (spektakl jest biletowany).

Festiwal to również możliwość wymiany kulturowej, współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie warsztatu aktorskiego. Laureaci suwalskiego festiwalu nie tylko są zapraszani do udziału w konkursach teatralnych w Polsce i za granicą, ale otrzymują również propozycje prezentacji spektaklu na scenach teatrów zawodowych. Niewątpliwym efektem organizacji tej imprezy jest rozwój ruchu artystycznego, zwłaszcza amatorskiego, w Polsce i państwach sąsiednich oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej i potrzeby indywidualnej wypowiedzi artystycznej wśród młodzieży i dorosłych – warto wspomnieć, że Słowiański Festiwal „Wygłaszam, więc jestem”, adresowany do monodramistów posługujących się językami słowiańskimi powstał właśnie z inspiracji suwalskimi Spotkaniami z Monodramami „O Złotą Podkowę Pegaza”.

Widzowie chwalą dostępność festiwalowych prezentacji, ich zróżnicowanie, aktualność i poziom – zaproszenie do udziału przyjmują monodramiści z całej Polki i Europy, amatorzy i zawodowcy. Do Suwałk przyjeżdżają uznani aktorzy, reżyserzy, pedagodzy i znawcy teatru. Stąd, obok kulturotwórczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej, znacząca jest rola Spotkań w promocji miasta, regionu i województwa.