Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach
zaprasza na otwarcie wystawy

PIEŚŃ O DOMU

19 sierpnia 2022 roku godz. 14.00

Muzeum im. Marii Konopnickiej
Suwałki ul. Tadeusza Kościuszki 31