Międzyszkolny Dyskusyjny Klub Filmowy „13” – projekcja filmu „Pragnienie
miłości”
Meksykański film, o którym sam reżyser mówi, że jest z gatunku „studium
przemocy”. „Pragnienie miłości” budzi skojarzenia m.in. z „Salą samobójców”
Jana Komasy czy „Słoniem” Gusa Van Santa.
Środa, 7.10.2015, godz. 18:00
Sala Kameralna SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5
Bilety: 30 złotych (karnet na 6 spotkań MDKF), 10 złotych (bilet na
pojedynczy seans) na www.bilety.soksuwalki.eu i w kasie SOK.
http://soksuwalki.eu/pragnienie-milosci-w-dkf-13-czyli-sala-samobojcow-po-meksykansku/