W terminie: 7 – 30 września 2015 CSW w Suwałkach organizuje już trzecią edycję Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Teatr”, którego komisarzem artystycznym jest Andrzej Strumiłło.

Efekty tegorocznego pleneru w postaci dużych form rzeźbiarskich w granicie, podobnie jak rzeźby z poprzednich edycji, wzbogacą przestrzeń miejską Suwałk. W tegorocznej edycji imprezy weźmie udział ośmioro artystów rzeźbiarzy: z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Tematem przewodnim III Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Teatr” jest osoba i twórczość Andrzeja Wajdy, wybitnego polskiego reżysera filmowego i teatralnego, który urodził się w Suwałkach. Organizatorem pleneru jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach, koordynatorem działań – oddział: Centrum Sztuki Współczesnej & Galeria Andrzeja Strumiłły w Suwałkach a cały projekt finansuje Urząd Miejski w Suwałkach.