Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi przy stole”

park Konstytucji 3 Maja

Organizator: Miasto Suwałki