Artystyczna sobota z SOK-iem: koncert zespołów Fri Stejdż Bend