ORGANIZATOR: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA  I i II  ST. W  SUWAŁKACH

WSPÓLORGANIZATORZY: SUWALSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. EMILA MŁYNARSKIEGO

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA KONKATEDRALNA PW. ŚW. ALEKSANDRA W SUWAŁKACH

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SUWAŁKACH

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY W SUWAŁKACH

 

SPECJALNE WSPARCIE ORGANIZACYJNE KONCERTU

FIRMA OIL TRANSFER DEVELOPMENT Sp. z o. o.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

ORGANIZATORZY KONCERTU DOBROCZYNNEGO NA RZECZ

STOWARZYSZENIA SPEŁNIONA NADZIEJA W SUWAŁKACH

DEDYKOWANEGO OD 1999 ROKU MIESZKAŃCOM DPS KALINA W SUWAŁKACH

MAJĄ   ZASZCZYT     Z    A     P     R     O    S     I     Ć

 

 NA XVII EDYCJĘ KONCERTU PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO

W  HOŁDZIE ŚWIĘTEMU

PAPIEŻOWI  JANOWI   PAWŁOWI  II

WIELKIEMU   POLAKOWI

PAMIĘCI PREZYDENTÓW MIASTA SUWAŁK

ŚW. P. JÓZEFA GAJEWSKIEGO

ŚW. P. GRZEGORZA WOŁĄGIEWICZA

KONCERT OBJĘTY OD ROKU 2005 PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK JEST UPAMIĘTNIENIEM

X ROCZNICY ŚMIERCI ORAZ XVI ROCZNICY POBYTU

ŚW. PAPIEŻA JANA PAWŁA II NA SUWALSZCZYŹNIE

W DNIACH 8 – 10 CZERWCA 1999 ROKU

DNIA  7  CZERWCA  2015  GODZ.  19.00

KONKATEDRA   PW.   ŚW.  ALEKSANDRA   W   SUWAŁKACH