Artystyczna sobota z SOK-iem- koncert Mileny Łukasiewicz z zespołem