Jubileusz 25-lecia Teatru Efemerycznego, prezentacje spektakli teatralnych

Duża Scena, Sala kameralna SOK