Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu
„Działo się w Suwałkach”.
Tym razem o genealogii genetycznej
i o tym czy Jaćwingowie i Prusowie są wśród nas opowie Łukasz Lubicz-Łapiński.
 środa 7 grudnia
godzina 1700

spotkanie odbędzie się w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 31