Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, Niepubliczna Terapeutyczna Szkołą Przysposabiająca do Pracy „Prolog” oraz Suwalski Ośrodek Kultury zapraszają na wspólne świętowanie drugich urodzin Kawiarenki Artystycznej – 6 grudnia 2023 r., godz. 16.30, ul. T. Noniewicza 71.