Cykl spotkań autorskich towarzyszących wystawie monograficznej Zdzisława Beksińskiego: pokaz filmu „Ostatnia rodzina”, spotkanie z twórcami filmu