suwalki wosp

 

 

Szczegółowe informacje

REGULAMIN BIEGU WOŚP
„POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” w Suwałkach
I. CEL
1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP.
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
II. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem Biegu WOŚP „Policz się z Cukrzycą” w Suwałkach jest Sztab WOŚP Suwałki
2. Wykonawcą Biegu WOŚP „Policz się z Cukrzycą” jest nieformalna grupa biegowa PaintRun
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017 r. bulwarami rz. Czarnej Hańczy oraz promenadą nad Zalewm Arkadia
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Oficjalne otwarcie i start Biegu WOŚP „Policz się z Cukrzycą” w Suwałkach odbędzie się o godz. 12.00
4. Start i meta biegu będą zlokalizowane przy Zalewie Arkadia
5. Szczegółowa trasa biegu dostępna w Wydarzeniu
6. Długość trasy podawana przez organizatora jest przybliżona i wynosi ok. 5 km.
7. Trasa będzie biegu będzie oznakowana i kierowana przez Wolontariuszy

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Biegu WOŚP – „Policz się z Cukrzycą” mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku.
Bieg nie będzie formą rywalizacji – trasę biegu można pokonać stosując dowolną formę ruchu (sprint, marszobieg, spacer, Nordic Walking, wózki inwalidzkie, rowery itp.)
2. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” w Suwałkach podlega weryfikacji w Biurze Biegu mieszczącym sie w hali widowiskowo sportowej OSiR. Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem
3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie w Biurze Biegu, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.
W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie i zgoda podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. Druk zgody rodziców do pobrania w Wydarzeniu
4. Wszyscy uczestnicy Biegu WOŚP „Policz się z Cukrzycą” w Suwłakch zobowiązani są do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
5. Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia uczestników do Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” w Suwałakch przyjmowane będą mailowo: jlkawako@gmail.com

zgłoszenie powinno zawierać imie, nazwisko, adres mailowy oraz datę urodzenia uczestnika.

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 19 grudnia 2016 do dnia 12 stycznia 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia do biegu przyjmowane będą z dokumentem tożsamości, a w przypadku osób niepełnoletnich ze zgodą rodziców, w Biurze Biegu w dniu 15 stycznia 2017 w godzinach 10.00 ­ 11.00.
3. Każdy uczestnik po zweryfikowaniu z dokumentem tożsamości w Biurze Biegu otrzyma indywidualny numer startowy. Na mecie pamiątkowy medal oraz ciepłą herbatę. Przewidziane są także niespodzanki.
4. Liczba uczestników jest ograniczona do 100 osób.
5. Zawody o charakterze charytatywnym bez wpisowego. Mile widziane darowizny do puszek Wolontariuszy Sztabu WOŚP towarzyszcych Wydarzeniu

VI. Biuro Biegu

Do dyspozycji uczestników biegu organizatorzy zapewniają szatnię.
Podpisanie „Formularza zgłoszenia/oświadczenia” jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody i zezwoleniem Fundacji WOŚP na wykorzystanie podanych w nim danych osobowych na potrzeby imprezy oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby telewizji, prasy i materiałów reklamowych Fundacji WOŚP oraz Sztabu WOŚP Suwałki. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników, uzyskane z Formularza Zgłoszenia, które pozwolą zidentyfikować poszczególnych Uczestników, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą używane zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Fundacja WOŚP oraz Sztab WOŚP Suwałki nie będzie ujawniać takich informacji osobom trzecim.