Aktualnie w naszym mieście powstają dwa dokumenty strategiczne: „Strategia Promocji Suwałk„, a także „Program Rozwoju Przedsiębiorczości do roku 2030„. Między innymi na potrzeby opracowania tych dokumentów zlecone zostały badania wizerunkowe Miasta Suwałki by określić jak odbierane jest miasto przez turystów i przedsiębiorców, ale także samych mieszkańców, a w szczególności ludzi młodych.

Badania opracował Instytut Badawczy IPC z Wrocławia na podstawie ankiet telefonicznych i internetowych, a także wywiadów grupowych.

Z wynikami badania można zapoznać się w załączniku.