W związku z robotami związanymi z budową ulicy Zastawie, Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że od 9 września 2015 r. do  30 października 2015 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu tj.:

– całkowite zamknięcie ulicy Zastawie na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do przejazdu kolejowego przez ul. Zastawie.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.