Zakończenie działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach

Zakończenie działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach

W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2022 r. działalności Miejskiego Konserwatora Zabytów w Suwałkach i przejęciem zadań z zakresu ochrony zabytków przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków suwalski Urząd Miejski informuje, że Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w dniach 29-30 grudnia  będzie zamknięte.

Od dnia 2 stycznia 2023 roku wszystkie sprawy z zakresu ochrony zabytków będzie realizował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku – Delegatura w Suwałkach z siedzibą przy ul. Kazimierza Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki. tel./fax: (87) 56-63-741, kom. 535-176-889, email: del.suwalki@wuoz.bialystok.pl  
Godziny pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek-piątek: 7.30 – 15.30

Wszystkie sprawy wniesione do Miejskiego Konserwatora Zbytków w Suwałkach w terminie przed 31 grudnia 2022 r. lub będące w trakcie rozpatrywania w/w terminie, 3 stycznia 2023 roku zostaną w trybie art. 65. § 1. Kodeksu Postępowania Administracyjnego przekazane do organu właściwego, tj. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku – Delegatura w Suwałkach.

Top