Muzeum Okręgowe w Suwałkach zaprasza do zapoznania się z listą zajęć wakacyjnych

1 lipca – „Życie dziecka na podsuwalskiej wsi”. Dzieci wysłuchają opowieści o życiu codziennym dzieci w XIX i pierwszej poł. XX wieku, a następnie będą oglądać oryginalne eksponaty pochodzące z Działu Etnografii.  Muzeum Okręgowe, ul. Kościuszki 81, w godz. 10.00-12.00. Wstęp wolny. Zapraszamy dzieci w różnym wieku, do 30 osób na zajęciach.

8 lipca –  Zajęcia plastyczno-historyczne związane z historią Suwałk, obejrzenie wystawy stałej, wspólne czytanie baśni i legend i wykonanie prac plastycznych nagrodzonych pamiątkami z muzeum. Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 81, w godz. 10.00-12.00. Wstęp wolny. Zapraszamy dzieci w różnym wieku, do 30 osób na zajęciach.

17 lipca – „Przyjrzyjmy się Jaćwingom”, dzieci wykonają rekonstrukcję plastyczną stroju. Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 81, w godz. 10.00-12.00. Wstęp wolny. Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, do 20 osób na zajęciach.

22 lipca – Zajęcia plastyczne z gliną pod nazwą „Dzisiaj zostaniesz rzeźbiarzem”. Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 81, w godz. 10.00-12.00. Wstęp płatny 12 złotych. Zapraszamy dzieci wieku szkolnym, do 15 osób na zajęciach.

31 lipca –  Zajęcia plastyczne pod nazwą „Kartka dla Wierusza” z okazji Roku Alfreda Wierusz-Kowalskiego, znanego malarza urodzonego w Suwałkach. Dzieci wykonają kartkę dla artysty. Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 81, w godz. 10.00-12.00. Wstęp wolny. Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, do 20 osób na zajęciach.

7 sierpnia – „Przyjrzyjmy się Jaćwingom”, dzieci wykonają rekonstrukcję plastyczną stroju. Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 81, w godz. 10.00-12.00. Wstęp wolny. Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, do 20 osób na zajęciach

 19 sierpnia – Zajęcia plastyczne z gliną pod nazwą „Dzisiaj zostaniesz rzeźbiarzem”. Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 81, w godz. 10.00-12.00. Wstęp płatny 12 złotych. Zapraszamy dzieci wieku szkolnym, do 15 osób na zajęciach.

21 sierpnia – zajęcia plastyczne pod nazwą „Kartka dla Wierusza” z okazji Roku Alfreda Wierusz-Kowalskiego, znanego malarza urodzonego w Suwałkach. Dzieci wykonają kartkę dla artysty. Muzeum Okregowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 81, w godz. 10.00-12.00. Wstęp wolny. Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, do 20 osób na zajęciach.

Na zajęcia można się zapisywać od 25 czerwca, tel. 87 566 57 50, 500 38 14 68.