Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki dokonał rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację w 2024 r., zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, przyznając Miastu Suwałki dotację w wysokości 87.000,00 zł na realizację projektu  pn. Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja 2024.

Zajęcia prowadzone są przez 33 nauczycieli w 81 grupach dla ponad 900 uczniów oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VI. W każdym tygodniu średnio jest realizowanych 81 godzin zegarowych w sześciu szkołach podstawowych. W pierwszym półroczu zajęcia potrwają do 7 czerwca 2024 r. Następnie będą kontynuowane w pierwszym semestrze roku szkolnego 2024/2025. Zajęcia będę realizowane łącznie przez 25 tygodnie. Tym samym zostanie zrealizowanych 2.025 godzin zegarowych.

Głównym celem zajęć jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego, a także zmniejszenie ryzyka powstania wad postawy.

Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania to ponad 175.000,00 zł.