Z udziałem kilkudziesięciu osób zainaugurowano w Muzeum Okręgowym w Suwałkach obchody roku Alfreda Wierusz-Kowalskiego. W czwartkowe popołudnie na otwarcie wystawy „Alfred Wierusz-Kowalski w świetle Archiwaliów” stawili się wszyscy zainteresowani historią wybitnego suwalczanina, którego 109 rocznicę śmierci przypada 16 lutego.

Wśród gości znaleźli się członkowie rodziny Wieruszów-Kowalskich, w tym prawnuk Marcin Święcicki oraz przedstawiciele suwalskiego samorządu i jednostek kultury, a także reprezentanci stowarzyszeń i mieszkańcy. Miasto Suwałki reprezentowali zastępcy prezydenta Roman Rynkowski i Grzegorz Krysa oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec i naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Agnieszka Małka.

Podziękowania za inicjatywy w zakresie organizacji cyklu przedsięwzięć w ramach dedykowanego artyście roku przekazywał zastępca prezydenta Suwałk R. Rynkowski, suwalski przedsiębiorca i mecenas kultury Henryk Owsiejew oraz prawnuk malarza M. Święcicki.

Zachęcając do współpracy podczas organizacji obchodów, dyrektor Muzeum Jerzy Brzozowski przypomniał, że Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, by 2024  rok ogłosić w mieście rokiem malarza. W ten sposób postanowiono oddać hołd wybitnemu artyście szkoły monachijskiej urodzonemu w Suwałkach w 1849 roku.

Miasto Suwałki, Muzeum Okręgowe oraz Fundacja im. Alfreda Wierusza-Kowalskiego przygotowały szereg atrakcji kulturalnych mających na celu upowszechnienie postaci i jego dorobku. W ramach Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach zaplanowano wiele wydarzeń przypominających malarza i jego twórczość, między innymi prezentację archiwaliów i portretów rodzinnych, dużą wystawę malarską „Secesja Monachijska w hołdzie Alfredowi Wieruszowi-Kowalskiemu” oraz w październiku drugi Światowy Zjazd Rodziny.

Uczestnicy czwartkowej uroczystości zgodnie mówili, że zaprezentowana wystawa jest okazją do poznania malarza, nie tylko z jego twórczości, ale przede wszystkim z jego życiorysu, który wystawa przedstawia w wielu etapach.

Alfred Wierusz-Kowalski urodził się w Suwałkach w 1849 r. i spędził tu wczesne dzieciństwo, do momentu wyjazdu rodziny w okolice Kalisza. Artysta był jednym z najwybitniejszych polskich malarzy tzw. szkoły monachijskiej, a także najpopularniejszym z polskich artystów osiadłych i stale działających w Monachium. Zmarł w 1915 r. w Monachium. Malarską wizytówką Alfreda Wierusza-Kowalskiego były wilki, zimowe krajobrazy i sceny z życia polskiej wsi. Największą popularność przyniosły artyście ukazane w zimowym pejzażu kompozycje z motywem wilków, napadających na podróżujących saniami ludzi („Wilki napadające na sanie” ok. 1880 i „Napad wilków” ok. 1890) oraz obrazy ukazujące wyjazdy na polowania („Na polowaniu” ok. 1873; „Konna przejażdżka po lesie” ok. 1881; „Po polowaniu, 1880). Do ulubionych motywów artysty należały też sceny rodzajowe, najczęściej z udziałem koni („Litewska sanna” 1884; „Konno na jarmark” 1885; „Konie poniosły” 1890; „Wesoła jazda” 1900; „Wyjazd powozem, 1890).