Z dodatku skorzysta więcej osób

Z dodatku skorzysta więcej osób

Są nowe zapisy w programie osłonowym związanym z dopłatą do opłat za odbiór odpadów komunalnych. Samotnie mieszkający mieszkańcy Suwałk będą mogli skorzystać z tej możliwości jeżeli ich dochody nie przekroczą 2400 zł netto. Wcześniej było to 2000 zł. Nowe przepisy będą funkcjonowały od 1 stycznia 2023 r.

Program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2022-2024 został przyjęty w celu wsparcia samotnie mieszkających Suwalczan.

W Uchwale Rady Miejskiej zmieniono kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z kwoty 2000 zł na kwotę 2.400 zł netto.
Do 30 listopada 2022 r. realizacja programu wyglądała następująco:

  • liczba przyjętych wniosków – 239 (1 odmowny),
  • liczba osób ubiegających się o świadczenia – 164,
  • Liczba przyznanych świadczeń – 1 330 na kwotę 26 600 zł,
  • do 30 listopada br. zrealizowano 1 239 świadczeń na kwotę 24 780 zł.
Top