Za oknami wyjątkowo piękny i słoneczny maj. Nie wszyscy mogą wykorzystywać tę pogodę w pełni, niektórzy mieszkańcy Suwałk mają w głowach jeden z najważniejszych egzaminów w życiu – egzamin maturalny. W tym roku szkoły ponadpodstawowe w naszym mieście ukończyło 680 uczniów, w tym: 412 licealistów i 268 uczniów technikum. Dziś jesteśmy już po części egzaminów pisemnych. Mam nadzieję, że suwalscy maturzyści są zadowoleni z dotychczasowego przebiegu matur i w lipcu wspólnie będziemy mogli cieszyć się dobrymi wynikami. Głęboko też wierzę, że lata edukacji w suwalskich szkołach pozwolą wszystkim na uzyskanie wysokich wyników. Obserwuję suwalską młodzież i jestem przekonany o jej potencjale i zdolnościach. Dziś trzymam mocno za wszystkich kciuki.

Jeżeli jesteśmy w temacie suwalskiej edukacji, należy wspomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu jakim będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita. W zeszłym tygodniu podpisałem umowę z wykonawcami na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach – II etap, współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwany dalej „Polski Ład”. Inwestycja ta została podzielona na 2 zadania:

Zadanie 1. „Rozbudowa budynków szkoły z budową nowej sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu”, które zrealizuje firma REM-BUD Sp. z o.o., wartość kontraktu 25 139 878,45 zł brutto. Termin zakończenia prac 10.08.2024 r.

Zadanie 2. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach – II etap, przebudowa bloku żywieniowego”, które zrealizuje firma BMP MACIEJ PONIKWICKI, wartość kontraktu 1 567 128,79 zł brutto. Termin zakończenia prac 1.09.2023 r.

Tą inwestycją odpowiadamy na zapotrzebowanie na miejsca dla uczniów w południowej części naszego miasta. Rozwój budownictwa i wzrost liczby mieszkańców w tej części Suwałk spowodował, że wykonana trzy lata temu rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 nie spełnia tego zapotrzebowania. Chcemy również zadbać o poprawę warunków do prowadzenia zajęć sportowych oraz przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów.