XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ – O STRATEGII NA PRZYSŁOŚĆ

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ – O STRATEGII NA PRZYSŁOŚĆ

Najwięcej czasu na czerwcowej sesji suwalskiej Rady Miejskiej zajęła dyskusja o strategii rozwoju miasta, którą uchwalono większością głosów. Dziesięcioro radnych z najdłuższym stażem w samorządzie otrzymało Honorowe Odznaki Województwa Polskiego, a mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna odebrał insygnia związane tytułem Honorowego Obywatela Suwałk przyznanym mu przez rajców przed wybuchem epidemii w marcu 2020 r. Radni nadali nazwę ulicy na Osiedlu S. Staniszewskiego i parkowi na Osiedlu Północ oraz przyjęli uchwałę o finansowaniu sportu, która utrzymuje dotychczasowe zasady przyznawania nagród i stypendiów. Zdecydowali też o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Lotniczej oraz na Osiedlu Kolejowym. Rajcowie po raz kolejny obradowali w sposób hybrydowy: część była w sali obrad w ratuszu, a część zdalnie uczestniczyła w sesji.

SUWALSKI ŁAD

Suwalscy radni większością głosów uchwalili strategię rozwoju miasta pod nazwą „Suwałki 2030. Strategia rozwoju”. Za uchwałą głosowało 16 radnych, a 7 wstrzymało się od głosu. Strategia to najważniejszy dokument planowania rozwoju lokalnego, niezbędny do ubiegania się o pieniądze z Unii Europejskiej. Opracowanie strategii rozwoju pozwala określić najbardziej efektywne działania gwarantujące skuteczny rozwój całego miasta, bezpośrednio wpływa na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości oraz powstanie nowych inicjatyw społecznych.

– Strategia jest dokumentem ogólnym, a konkrety znajdą się w dokumencie implementacyjnym – zapowiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Jacek Szlachta sesja– Strategia to dokument-matka związany z naszym uczestnictwem w Unii Europejskiej – ocenił prof. Jacek Szlachta (na zdjęciu).

 

 

Przebieg prac nad nową strategią przedstawił prof. Wojciech Dziemianowicz. Strategię omówił Marcin Bonisławski, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego. W nowej strategii wyznaczono najważniejsze suwalskie cele: silni mieszkańcy, nowoczesna gospodarka i wyjątkowe środowisko. W dyskusji głos zabrali radni: Wojciech Pająk, Jacek Niedźwiedzki, Sławomir Sieczkowski, Jacek Juszkiewicz, Jacek Roszkowski, Jarosław Schabieński i Mariola Karpińska.

SKM dłużej ważne

Radni zdecydowali, że Suwalskie Karty Mieszkańców, których data ważności kończy się w najbliższym czasie, będą ważne do 31 października 2021 r. A to wszystko ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. Bez tej zmiany ponad 13 tys. suwalczan utraciłoby prawo do korzystania z ulg wprowadzonych przez Suwalską Kartę Mieszkańca. Teraz wszyscy oni zachowali to prawo do końca października. W końcu czerwca Krajowa Izba Odwoławcza wydała pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie przeprowadzonego przez suwalski samorząd przetargu. Teraz jest już możliwe wdrożenie nowego systemu do obsługi SKM, który jednocześnie będzie umożliwiał jej posiadanie w formie elektronicznej jako aplikacji na telefon.

Nowe nazwy

Radni nadali nowe nazwy ulicy i parkowi. Ulica łącząca ul. S. Staniszewskiego z ul. W. Szymborskiej otrzymała nazwę: Stanisława Lema. W tym roku w Polsce obchodzony jest Rok Stanisława Lema, wybitnego polskiego pisarza science fiction. Jest on najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem. Jego książki przetłumaczono na ponad 40 języków i osiągnęły łączny nakład ponad 30 mln egzemplarzy. S. Lem jest też autorem scenariusza do filmu „Przekładaniec”, który reżyserował Honorowy Obywatel Suwałk Andrzej Wajda.

Z kolei park przy ul. A. Putry otrzymał nazwę: Park Północny.

Wojciech Fortuna sesja

 

Wojciech Fortuna odbiera klucze do bram Suwałk z rąk prezydenta Czesława Renkiewicza i przewodniczącego RM Zdzisława Przełomca

 

 

 

Wnioski i oświadczenia radnych

J. Schabieński zapytał o przebieg prac przy przejęciu Bursy Szkolnej przez Zespół Szkół nr 4. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że wciąż trwają uzgodnienia z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, które powinny zakończyć się w najbliższych dniach. Radny zwrócił też uwagę na spłaszczenie wysokości płac w suwalskich placówkach kultury. Prezydent Suwałk stwierdził, że znaczący wpływ na to ma wzrost wysokości płacy minimalnej i negatywne skutki epidemii na finanse samorządów. Zapewne w przyszłorocznym budżecie miejskim trzeba będzie założyć wzrost wynagrodzeń. Adam Ołowniuk, Bogdan Bezdziecki i J. Schabieński zwrócili uwagę na problem koszenia trawy na miejskich terenach w czasie suszy. Prezydent Cz. Renkiewicz zwrócił uwagę dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni na to, żeby nie kosić traw zbyt nisko. W czasie suszy trawy powinny być koszone tylko tam, gdzie jest to konieczne. B. Bezdziecki zaproponował, by ustawić dodatkowy kosz przy schodach prowadzących z ul. Polnej nad Czarną Hańczę, bo pojawia się tam dużo śmieci. Również zdaniem prezydenta Suwałk powinien tam być ustawiony dodatkowy kosz na śmieci. J. Niedźwiedzki zapytał, dlaczego nowe autobusy na gaz wciąż nie jeżdżą po suwalskich ulicach. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że PGNiG dotąd nie doprowadziło instalacji gazowej do stacji tankowania i klimatyzowane autobusy nie mogą wyjechać na ulice Suwałk. Jest szansa na to, że ten problem zostanie rozwiązany i autobusy z napędem gazowym w najbliższym czasie wyjadą na suwalskie ulice. O działalności schroniska dla psów przy ul. Sianożęć mówili: Anna Ruszewska, J. Juszkiewicz i Kamil Lauryn, który zapowiedział dyskusję na ten temat na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl

Top