XXIII Kaziuk Suwalski

XXIII Kaziuk Suwalski

W niedzielę 5 marca  po raz 23  zorganizowano Kaziuk Suwalski, imprezę plenerową, która odbywa się na ul. A. Patli i W. Witosa w bliskim sąsiedztwie kościoła, któremu patronuje święty Kazimierz Królewicz.

Tradycyjnie wydarzenie poprzedziła msza święta, której towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu suwalskiego Chóru PRIMO pod kierunkiem dra Ignacego Ołowia, Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali ks. Czesław Król, proboszcz parafii, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, oraz poseł Jarosław Zieliński.

Na odwiedzających i kupujących na kramach czekały wyroby rękodzieła ludowego, artystycznego rzemiosła i regionalnych przysmaków. Oprócz corocznych hitów, czyli palm wielkanocnych, stroików, pisanek, rękodzielniczych serwetek i koszyków z wikliny, można było kupić tradycyjne wędliny, sery, sękacze, ręcznie robione lizaki, mrowiska i orzeszki, pączki i obwarzanki, miód i produkty pszczele, czy mieszanki ziół.

Na scenie pieśni wielkopostne wykonały zespoły: Ancyjas z SOK, Uwrocie z Suwałk, Wigranie ze Starego Folwarku oraz, Szuwarki z Wiżajn, Kapela Przeroślaki i Znaroku z Przerośli, Szeszupa i Szeszupiaki z Rutki-Tartak,  Nachodne z Sejn oraz Kapela Onegdaj z Filipowa.

Kaziuk Suwalski, czyli „jarmark odpustowy w nowomiejskich realiach” wywodzi się ze wspólnej dla Polski i Litwy tradycji uczczenia Świętego Kazimierza – patrona Metropolii Wileńskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, której Suwalszczyzna była częścią do 1795 r. Choć współczesny kiermasz ma charakter bardziej wielkomiejski, to mimo upływu czasu nie zatracił swego kolorytu. Podobnie jak w Wilnie, gdzie główny historyczny jarmark od ponad 400 lat funkcjonuje obok kościoła św. Kazimierza, również w Suwałkach organizowany jest przy parafii pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza.

Dzięki staraniom organizatorów – Suwalskiego Ośrodka Kultury działającego wspólnie z parafią pw. św. Kazimierza – udaje się zachować historyczną ciągłość kulturową Kaziuka Suwalskiego, który podobnie jak jego pierwowzór, Kaziuk Wileński, zmienia charakter w zależności od terminu, w jakim się odbywa. Gdy odpust kazimierski przypada w karnawale – impreza ma charakter ludyczny, jeśli w Wielkim Poście – refleksyjny.

Top