Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej zaprasza do udziału w osiemnastej edycji konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem” pt. „Biblioteka/Mediateka w Suwałkach”.

W tej edycji konkursu, przy okazji szczególnego zainteresowania budową nowej Biblioteki/Mediateki w Suwałkach (odsyłamy do strony bpsuwalki.pl/mediateka-konsultacje), specjalnie cenione będą limeryki dotyczące przyszłości biblioteki. Celem konkursu jest popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej jaką jest limeryk, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski, odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i przyjezdnych, wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej.

Konkurs zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Czesława Renkiewicza. Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do 31 lipca 2024 r. do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Szczegóły w regulaminie na stronie www.bpsuwalki.pl Organizatorzy: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Partnerzy: Urząd Miejski w Suwałkach, Powiat Suwalski. Patronat medialny: DwuTygodnik Suwalski.