XVIII Młodzieżowy Marsz Niepodległości 2023

XVIII Młodzieżowy Marsz Niepodległości 2023

Młodzieżowy Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Suwałk w sobotę 11 listopada 2023 r.  już po raz osiemnasty – tym razem pod hasłem: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!”, a patronem Marszu była Aleksandra Piłsudska.

Uczestnicy marszu zgromadzili się przy Dąbku Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja. Organizatorzy zadbali o pakiety marszowe: smycz i plakietka, odblaski, wianki w barwach narodowych, szturmówki i pochodnie. Odśpiewano Hymn Polski, złożono kwiaty i znicze, nie zabrakło okolicznościowych przemówień  organizatorów. Punktualnie o  17:30 wymaszerowano pod pomnik POW na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej ulicami: ks. K. Hamerszmita; A. Mickiewicza i Bakałarzewską.

W tym roku suwalski Marsz obchodził swoją „pełnoletność” i  towarzyszyły mu piękne rocznice – 105. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecie posadzenia Dąbka Wolności, spod którego od lat rozpoczyna się Młodzieżowy Marsz Niepodległości!

Młodzieżowy Marsz Niepodległości stanowi wyraz szacunku do historii i Ojczyzny oraz służy kształtowaniu i pielęgnowaniu wartości szeroko pojętego patriotyzmu. Jest okazją do pokoleniowego spotkania wszystkich, którym historia, ale też przyszłe losy naszej Ojczyzny nie są obojętne. Niniejszy Marsz jest oddolną, apolityczną i pokojową inicjatywą suwalskiej młodzieży z głęboką historią. Co roku zrzesza nie tylko młodzież, ale również całe rodziny z dziećmi i osoby starsze.

PATRON MARSZU:

Aleksandra Piłsudska, z domu Szczerbińska urodziła się 12 grudnia 1882 roku w Suwałkach. Jej rodzice zmarli, gdy miała kilkanaście lat. Wówczas jej wychowaniem zajęły się babka i ciotka. Aleksandra uczęszczała do gimnazjum w Suwałkach. Do 1901 roku mieszkała w drewnianym, parterowym, nieistniejącym dzisiaj domu z zabudowaniami gospodarskimi i ogrodem przy ulicy Krzywej 80 (obecnie posesja przy ulicy W. Gałaja 47). Z sentymentem wspominała swoje rodzinne miasto i jego okolice. Gdy miała 22 lata wstąpiła do Organizacji Bojowej PPS. Od 1904 roku brała udział w wielu akcjach bojowych, a po wybuchu I wojny światowej wstąpiła do Legionów Polskich, potem do Polskiej Organizacji Wojskowej. Była zasłużoną wywiadowczynią i kurierką materiałów wybuchowych. Męstwo i hart ducha wykazane w pracy niepodległościowej spowodowały, że w niepodległej Polsce zostały jej nadane liczne odznaczenia, m.in. Order Virtuti Militari. 25 października 1921 stanęła na ślubnym kobiercu w Belwederze wraz z Józefem Piłsudskim. Mieli razem dwie córki. W okresie międzywojennym Aleksandra Piłsudska nie zerwała związków z Suwałkami. Zaangażowała się na przykład we wspieranie budowy okazałego gmachu szkolnego, w której znalazły siedzibę szkoły powszechne nr 1 i nr 2. Ta druga od 1934 roku nosiła jej imię, które zostało przywrócone Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach 31 marca 1990 roku. Natomiast 12 grudnia 1937 roku na rodzinnym domu Marszałkowej odsłonięto tablicę jej poświęconą. Ta sama tablica została ponownie odsłonięta 11 listopada 1990 roku przy posesji, na której był jej dom rodzinny. Piłsudska cieszyła się szacunkiem społecznym. Rok 2023 uchwałą Sejmu RP ustanowiono Rokiem Aleksandry Piłsudskiej, 31 marca minęła 60. rocznica jej śmierci.

HISTORIA MARSZU:

Tradycja Marszu sięga roku 1980, kiedy to 11 listopada młodzież suwalskich szkół wyczyściła pomnik Peowiaków na parafialnym cmentarzu, a po mszy świętej w kościele pw. św. Aleksandra ruszyła pod znajdujący się w parku miejskim zasadzony w 1923 roku „Dąb Wolności”. Następnie z pochodniami udała się na cmentarz pod mogiłę uczestników powstania sejneńskiego.

Młodzieżowy Marsz Niepodległości patronatem medialnym objął DwuTygodnik Suwalski.

Top