XVII MŁODZIEŻOWY MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

XVII MŁODZIEŻOWY MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

Młodzieżowy Marsz Niepodległości stanowi wyraz szacunku do historii i Ojczyzny oraz służy kształtowaniu i pielęgnowaniu wartości szeroko pojętego patriotyzmu. Jest okazją do pokoleniowego spotkania wszystkich, którym historia, ale też przyszłe losy naszej Ojczyzny nie są obojętne. Niniejszy Marsz jest oddolną, apolityczną i pokojową inicjatywą suwalskiej młodzieży z głęboką historią. Co roku zrzesza nie tylko młodzież, ale również całe rodziny z dziećmi i osoby starsze.

Marsz odbędzie się 11 listopada 2022 r. w Suwałkach już po raz siedemnasty – tym razem maszerujemy pod hasłem: „Bądź wierny Idź!

PLANOWANY PRZEBIEG WYDARZENIA:

Godz. 16:00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz Suwalskiej Młodzieży w Konkatedrze pw. Św. Aleksandra.

Godz. 17.00 – otwarcie Marszu i okolicznościowe przemówienia organizatorów pod Dąbkiem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja, dystrybucja pakietów marszowych.

Godz. 17.30 – wymarsz uczestników pod pomnik POW na Cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej. Marsz ulicami: ks. K. Hamerszmita; A. Mickiewicza i Bakałarzewską.

PATRON MARSZU ORAZ HISTORIA:

Tegorocznym patronem Marszu jest Harcerska Grupa Pogromców Komunizmu – młodzieżowa, konspiracyjna organizacja niepodległościowa działająca na Suwalszczyźnie od września 1949 r. do maja 1950 r. Ich historia została upamiętniona w Suwałkach na tablicy znajdującej się na ścianie jednej z suwalskich szkół – Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. ks. K. Hamerszmita. Tradycja Marszu sięga roku 1980, kiedy to 11 listopada młodzież suwalskich szkół wyczyściła pomnik Peowiaków na parafialnym cmentarzu, a po mszy świętej w kościele pw. św. Aleksandra ruszyła pod znajdujący się w parku miejskim zasadzony w 1923 roku „Dąb Wolności”. Następnie z pochodniami udała się na cmentarz pod mogiłę uczestników powstania sejneńskiego. Chcąc pielęgnować pamięć i docenić walkę podejmowaną przez młodych ludzi o wolność, podjęliśmy się dość trudnego zadania wskrzeszenia w Suwałkach idei Marszu Niepodległości. Pierwszy marsz w obecnej formie odbył się w 2006 roku i do dzisiaj kultywujemy tę piękną tradycję, z której jako mieszkańcy Suwałk i Suwalszczyzny oraz całego województwa podlaskiego jesteśmy dumni!

PAKIETY MARSZOWE DLA UCZESTNIKÓW MARSZU:

Każdy Uczestnik XVII Młodzieżowego Marszu Niepodległości otrzyma specjalnie dedykowany pakiet marszowy, w którego skład wchodzi m.in. smycz i plakietka oraz flaga.

Źródło: Zespół organizacyjny XVII Młodzieżowy Marsz Niepodległości 2022

Top