Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT jako Lider projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” przygotowało wystawę na temat wolontariatu w organizacjach
pozarządowych. Wystawa ukazuje barwną i różnorodną stronę wolontariatu oraz tego, w jaki sposób organizacje pozarządowe wykonują pracę społeczną działając z pożytkiem dla społeczeństwa.

Wystawa ma na celu pokazanie i propagowanie wolontariatu, który ma w sobie dużo pozytywnej energii i niesie ze sobą wiele satysfakcji, jednak nie zawsze ten pozytywny, radosny obraz jest dostrzegany w społeczeństwie. Za jej pośrednictwem  organizatorzy chcą pokazać jak barwny, różnorodny i radosny może być wolontariat.

Wystawa poświęcona jest szeroko rozumianemu wolontariatowi. Prezentuje wolontariuszy przy ich pracy, ukazuje ich zaangażowanie i chęć pomocy potrzebującym, a także organizacje pozarządowe współpracujące z wolontariuszami. Dzięki wystawie każdy może zapoznać się z samą ideą wolontariatu, dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat wolontariatu i zobaczyć w jakich miejscach potrzebni są wolontariusze.

Wystawa aktualnie prezentowana jest na terenie województwa podlaskiego.

Organizacje i instytucje zainteresowane prezentacją wystawy szczegółowe informacje uzyskają w:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Wystawa powstała w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w partnerstwie z Fundacją Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa z
Białegostoku, Stowarzyszeniem Centrum na Wschodzie z Dziadkowic i Fundacją Leonardo z Łomży.