W Muzeum Marii Konopnickiej odbył się wyjątkowy wernisaż wystawy poświęconej Honorowemu Obywatelowi Suwałk Janowi Bohdanowi Chmielewskiemu. Wydarzenie miało tym bardziej wyjątkowy charakter ponieważ odbyło się równo w pierwszą rocznicę jego śmierci. W wernisażu wzięła też udział żona artysty Lidia Chmielewska.

– Cieszę się, że niektóre prace tego wielkiego artysty ostatecznie swoje miejsce znalazły w naszym mieście. Dziękuję Pani Lidii, że wyraziła chęć przekazania dorobku naszego Honorowego Obywatela do Suwałk – mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Wystawa „Jan Bohdan Chmielewski In memoriam” przedstawia osobę artysty i jego dzieło. Nie jest wystawą monograficzną, ale – zgonie z tytułem – pamięcią.

Eksponaty wystawy przywołują – poprzez fotografie i dokumenty – niektóre wydarzenia z życia artysty: Grodno jako miejsce urodzenia i miejsce utracone, lata nauki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, debiut artystyczny podczas Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”, zwanej Arsenałem, na której zaprezentował rzeźbę pt. Moja ziemia, ważne pomniki, które zaprojektował i wyrzeźbił. Artysta ukazany został przede wszystkim podczas pracy – stąd fotografie ukazujące Jana Bohdana Chmielewskiego zmagającego się z materią, kształtującego dzieło z „bezkształtnej” bryły. Wątek biograficzny dopełniają dyplomy, które artysta uzyskiwał w konkursach rzeźbiarskich i inne dowody uznania, a także świadectwa różnych płaszczyzn artystycznego i społecznego działania.

Są też na wystawie prace oryginalne (rzeźby), ale przede wszystkim medale, w których był mistrzem. Medale pochodzą ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej Galerii Andrzeja Strumiłły, gdzie znalazły się jako dar wdowy po artyście Lidii Chmielewskiej.

Nie mogło oczywiście na wystawie zabraknąć wątku „suwalskiego” – wszak Jan Bohdan Chmielewski jest Honorowym Obywatelem Miasta Suwałk, a także otrzymał tytuł Zasłużonego dla miasta Suwałk. Ten wątek wzbogacony jest przede wszystkim uczestnictwem rzeźbiarza w organizacji znanych w kraju i cenionych spotkań „Sztuka i środowisko”, które w latach 1977 – 1990 odbywały się w Wigrach. W przestrzeni miasta znajduje się wiele prac, których autorem jest Jan Bohdan Chmielewski m.in. pomniki Marii Konopnickiej (1963 i 2010), popiersie Janusza Korczaka, płaskorzeźby i tablice pamiątkowe: Józefa Piłsudskiego (1999), Alfreda Wierusza-Kowalskiego (1999), Aleksandry Kujałowicz (2000), Marii Konopnickiej (2000), Czesława Miłosza (2006) i Józefa Gajewskiego (2014). Jego prace zdobią także Suwalszczyznę: pomnik Wiktora Winikajtysa Klasztor Wigierski, rzeźba Michała Paca ruiny pałacu w Dowspudzie, a tablica poświęcona Alfredowi Lityńskiemu siedzibę Muzeum Wigier w Starym Folwarku.