4 listopada o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły rozpocznie się na wernisaż wystawy fotografii suwalczanina Grzegorza JarmocewiczaKażda miniona chwila – fotografia jako pamięć”.

Kilka słów autora o planowanej realizacji projektu (2014)

„Każda miniona chwila – fotografia jako pamięć” to projekt opierający się na pamięci społecznej i historycznej zawartej w obrazie fotograficznym. Jego największą wagą będzie podkreślenie przesłania humanistycznej myśli i działania jakim jest tolerancja. Powstałe dzieło artystyczne podkreślać będzie wielokulturowość i wieloreligijność społeczności przedwojennych Suwałk w nawiązaniu do współczesności. Opierając projekt o niezwykłą ideę światowej skali – Nekropolii „Cmentarza Siedmiu Wyznań” – obiektu niemającego w takim wymiarze nigdzie powtórzenia, chciałbym stworzyć świadectwo światłości mieszkańców naszego miasta. Projekt będzie głęboko zakorzeniony w prawdziwą historię jednostek – dzieci – najbardziej bezinteresownej grupy społecznej, które tworzyły i obecnie tworzą (będąc jednocześnie naszą przyszłością) społeczność miasta, kraju i całego świata.

Obiekty fotograficzne, które powstaną podczas realizacji zamieszczone będą czasowo w rzeczywistych miejscach swoich odniesień, pod konkretnymi adresami w przestrzeni Suwałk co pozwoli odbiorcy na dodatkową refleksję związaną z ciągłością historii miasta. Mając na uwadze podkreślenie wszystkich wymienionych aspektów oraz swoje pochodzenie (urodziłem się w Suwałkach) chciałbym rozpropagować jak istotna jest szeroko rozumiana kultura północno-wschodnich obszarów naszego kraju w kontekście globalnym, dlatego wszystkie ruchome elementy dzieła artystycznego przeniosę w formie wystawy do jak największej ilości galerii.

Poprzez odszukanie starych oryginalnych zdjęć dzieci z końca XIX wieku i początku XX, bezpośrednio powiązanych z historią życia „odnalezionych” Suwalczan zamierzam dotrzeć do adresów ich zamieszkania. Tu skonfrontować ich wizerunki ze zdjęciami (które wykonam) obecnie mieszkających, bądź przebywających tam dzieci (niektórych domów, kamienic już nie ma lecz przestrzeń po nich pozostała). Wszystkie fotografie zostaną opracowane i powiększone do rozmiarów naturalnych w procesie analogowym przy pomocy specjalnej techniki emulsji fotograficznej. Pozwoli to na zamieszczenie wizerunków bezpośrednio na ścianach kamienic bądź innym podłożu, które będzie korespondowało z miejscem. Będą to blachy stalowe, szkło bądź lustra, które będzie można zainstalować w przestrzeni. Najistotniejszym zamierzeniem jest odszukanie zdjęć i adresów dzieci różnych wyznań, które są potwierdzone ideą suwalskiej nekropolii – śladem ich istnienia, tak samo jak śladem istnienia jest fotografia, a utworzone obrazy staną się bezpośrednim świadectwem przeszłości. Konfrontacja tych wizerunków ze współczesnymi zdjęciami poszerzy więź historyczną i społeczną o elementy aktualnie absorbujące odbiorcę. Obiekty zostaną „chwilowo” zainstalowane w wybranych miejscach, w celu wykonana dokumentacji fotograficzna oraz refleksyjnego film. Wszystkie ruchome elementy instalacji zostaną przeniesione w formie wystawy do różnych galerii. Na chwilę obecną będą to: Centrum Sztuki Współczesnej Galeria Andrzeja Strumiłły w Suwałkach, Galeria Pod Arkadami w Łomży, Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, gdzie przestrzeń wystawowa będzie specjalnie zaaranżowana i przebudowana oraz w jednej z najważniejszych polskich fotograficznych, w Galerii FF w Łodzi. Wystawom będzie towarzyszyło wydawnictwo w formie książeczki artystycznej. W obecnej fazie projekt koordynowałem już pod względem merytoryczno-historycznym z suwalskim historykiem Panem Andrzejem Matusiewiczem, Panem Krzysztofem Skłodowskim oraz aktualnym proboszczem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Suwałkach. Zostały mi również udostępnione do wykorzystania zbiory Muzeum Okręgowego, archiwum Państwa Adelsonów oraz potomka tureckich właścicieli Piekarni i Cukierni Sewastopolskiej, która mieściła się przy obecnym Placu Piłsudskiego, Pana Faika Okan Atackana.

Grzegorz Jarmocewicz, 7.10.2014

Źródło: strona internetowa Muzeum Okręgowego w Suwałkach