Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz oraz dyrektor artystyczny SBF Bogdan Topolski odebrali wyróżnienie Marszałka Województwa Podlaskiego oraz prezesa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej dla Suwałki Blues Festival na gali wręczenia nagród uczestnikom konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT 2015”, która odbyła się w hotelu Szyszko w Suwałkach.

W tym roku do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wpłynęło ponad 40 zgłoszeń, z których etap formalny przeszło 37 zgłoszonych produktów. 3 września Kapituła Konkursowa wybrała najciekawsze i najbardziej nowatorskie produkty z województwa podlaskiego, biorąc pod uwagę chociażby atrakcyjność produktu turystycznego z punktu widzenia turysty, dostępność, wykorzystanie innowacji i nowoczesnych technologii, gospodarcze i społeczne znaczenie oferty.

Spośród nadesłanych wniosków zostało wybranych dziesięć, które otrzymały tytuł: „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT 2015”! Wśród nagrodzonych znalazł się Suwałki Blues Festival.

Źródło: Wrota Podlasia