Na spotkaniu Izby Przemysłowo- Gospodarczej dziesięciu suwalskich przedsiębiorców otrzymało Srebrne Krzyże Zasługi . Zostali wyróżnieni przez Ministerstwo Gospodarki za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, który na początku uroczystości powitał wszystkich zaznaczył, że to dzięki suwalskim przedsiębiorcom nasze miasto jest traktowane jako lider regionu.
– Z powodzeniem prowadzicie Państwo swoje fabryki na terenie naszego Miasta, między innymi w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zatrudniacie mieszkańców naszego Miasta i regionu. Dzięki Wam lokalny rynek pracy rozwija się – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
Przemiany jakie dokonały się w ostatnich latach w naszym mieście były pochodną i wypadkową rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w tym również Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prezes Strefy Robert Żyliński zapowiedział, że w najbliższym czasie SSSE rozszerzy się o blisko 60 ha.
– Ponad 30 ha to grunty położone w podstrefie Suwałki. Z pewnością przełoży się to na nowe inwestycje i kolejne miejsca pracy – mówił Robert Żyliński.
W ubiegłym roku rozpoczęła się kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Większość środków w tych latach ma być skierowanych na rozwój innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. To z jakich programów i funduszy będą mogli korzystać beneficjenci omówili przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego ARES .
Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk omówił plany i zamierzenia suwalskiego samorządu dotyczące przyszłorocznych miejskich inwestycji oraz te, które Miasto Suwałki ma zamiar realizować przy wsparciu środkami z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:

  1. Ireneusz Butkiewicz
  2. Piotr Czernalis
  3. Bogdan Dojnikowski
  4. Walerian Draźba
  5. Adam Galas
  6. Andrzej Morawski
  7. Tadeusz Niedźwiecki
  8. Mirosław Szyszko
  9. Bronisław Woźnialis
  10. Sławomir Żynda.

Srebrne Krzyże zasługi wyróżnionym wręczył wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski.