Wyróżnienia dla suwalskich nauczycieli

Wyróżnienia dla suwalskich nauczycieli

W czasie ogólnopolskiego Dnia Edukacji Narodowej 2022 w Warszawie honorowy tytuł Profesora Oświaty otrzymała Janina Małgorzata Kap z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji i Nauki na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty. W czasie ogólnopolskich obchodów nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymała Siostra Hanna Swynczak z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach.

fot. MEiN

Top