Wyniki SBO 2023

Wyniki SBO 2023

W głosowaniu na Suwalski Budżet Obywatelski 2023 oddano 8 831 głosów, z czego większość w głosowaniu internetowym: 4 610 głosów oddano w głosowaniu internetowym i 4 221 z wykorzystaniem kart papierowych. Kart papierowych najwięcej wrzucono do urny ustawionej w Urzędzie Miejskim (3 077 głosów). Do urny ustawionej w aquaparku wrzucono 843 głosów, a w Centrum Plaza – 301 głosów.  W głosowaniu wybrano 2 duże projekty spośród 10 zgłoszonych i zweryfikowanych. Ponadto wybrano 4 małe projekty spośród 15 zgłoszonych i zweryfikowanych oraz 7 projektów mikro z 11 zgłoszonych i zweryfikowanych. Prezentujemy wyniki głosowania na Suwalski Budżet Obywatelski 2023.

Szczegóły znajdują się na poniższych planszach:

Top