Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że frekwencja w Suwałkach w ogólnopolskim referendum w dniu 6 września wyniosła 7,51%. Na 54 766 uprawnionych zagłosowało 4 111 osób.

W Suwałkach na pierwsze pytanie dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych 3 271 osób zagłosowało „ tak” czyli 81,81%.

Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu było 618 suwalczan czyli 15,40 % głosujących.

Na trzecie pytanie dotyczące wprowadzenia zasady ogólnego rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika- 3828 osób zagłosowało “tak” czyli 95,70 głosujących suwalczan.

Źródło: http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska/2063