W związku z zakończeniem  naboru wstępnych  wniosków do  dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków informujemy, że Miasto Suwałki  złoży następujące wnioski do przedmiotowego konkursu o przyznanie dotacji, o których mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Poniżej lista obiektów w mieście Suwałki, które zostaną złożone do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

1. Konkatedra św. Aleksandra w Suwałkach
2. Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Świętej Trójcy w Suwałkach
3. Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
4. Budynek, przy ul. T. Kościuszki 61 w Suwałkach
5. Budynek, ul. T. Kościuszki 21 w Suwałkach

Zgodnie z pkt. V ust. 2 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 13/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 stycznia 2023 r. od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie ww. obiektów  przez Miasto Suwałki w ramach naboru wniosków do konkursu o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

W przypadku nieuzyskania przez Miasto Suwałki dofinansowania (promesy inwestycyjne udzielane przez BGK) dotacje nie zostaną przyznane.