W głosowaniu na Suwalski Budżet Obywatelski 2024 oddano 7 556 głosów, z czego większość w głosowaniu z wykorzystaniem kart papierowych: 4 854 z wykorzystaniem kart papierowych oraz 2 702 głosów oddano w głosowaniu internetowym. Kart papierowych najwięcej wrzucono do urny ustawionej w Urzędzie Miejskim (3 710 głosów). Do urny ustawionej w aquaparku wrzucono 747głosów, a w Centrum Plaza – 397 głosów.  W głosowaniu spośród 9 zgłoszonych wybrano 2 duże projekty (na kwotę 1 650 000 zł – pozostaje 495 tys. z 2,1 mln zł). Ponadto:

– spośród 6 zgłoszonych wybrano 4 małe projekty (na kwotę 514 tys. zł- zostaje 86 tys. zł z 600 tys. zł);

– 6 projektów mikro (na kwotę 90 tys. zł- zostaje 10 tys. zł ze 100 tys. zł) z 9 zgłoszonych.

30 października br. podczas konferencji prasowe naczelnik Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego Kamil Sznel zaprezentował wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dot. statystyk i wyników tegorocznego głosowania.

Do pobrania: