Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży opublikowano wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych w ujęciu gminnym i powiatowym. W tym roku egzamin gimnazjalny w Suwałkach zdawało 762 uczniów. Suwalscy gimnazjaliści osiągnęli wyniki słabsze niż ich koledzy w Białymstoku i Łomży.

Z egzaminu z języka polskiego suwalscy gimnazjaliści osiągnęli wynik średni – 64 %. Taki sam wynik średni osiągnęli gimnazjaliści z Łomży i Białegostoku.

Z historii i wiedzy o społeczeństwie suwalscy gimnazjaliści osiągnęli wynik średni- 63%. Ich koledzy z Białegostoku – 68%, a z Łomży – 69 %.

Z matematyki suwalscy gimnazjaliści osiągnęli wynik średni – 49%. Gimnazjaliści z Białegostoku – 55%, a z Łomży – 53%.

Z przedmiotów przyrodniczych suwalscy gimnazjaliści osiągnęli wynik średni – 49%, a gimnazjaliści z Białegostoku – 55% i z Łomży – 54%.

Z języka angielskiego poziom podstawowy suwalscy gimnazjaliści osiągnęli wynik średni – 67%. Gimnazjaliści z Białegostoku – 75%, a z Łomży – 71 %.

Z języka angielskiego poziom rozszerzony suwalscy gimnazjaliści osiągnęli wynik średni 48%. Podczas, gdy gimnazjaliści z Białegostoku – 57%, a z Łomży – 55%.