s 14 niepelnosprawniStare karty parkingowe dla niepełnosprawnych już za półtora miesiąca stracą ważność. Od 1 lipca na miejscach parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych będzie można parkować tylko z kartą wydaną po 1 lipca 2014 roku.
Mieszkańcy Suwałk wnioski o wymianę lub wyrobienie nowej karty mogą składać osobiście w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 3. Wraz z wnioskiem trzeba złożyć: fotografię, dowód wpłaty na kwotę 21 zł (numer konta na stronie suwalskiego MOPS) oraz do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Formularz wniosku można pobrać ze strony MOPS.
Od 1 lipca stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych wydane przed 1 lipca 2014 roku nie będą już uprawniały do zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Nowe karty parkingowe są ważne nie dłużej niż 5 lat, a do ich otrzymania są uprawnione osoby ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się. Nowe przepisy dotyczące wydawania kart wprowadziła nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Jesienią ubiegłego roku Senat wydłużył ważność starych kart parkingowych do połowy 2015 roku. Jest to termin ostateczny.

Więcej informacji o kartach parkingowych można znaleźć na stronie: www.kartaparkingowa.pl