Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic
w południowej strefie przemysłowej miasta”, od 11 kwietnia 2024 r. zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Wojska Polskiego II (od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do wjazdu na teren firmy MALOW).

Dojazd do ul. Wojska Polskiego II od strony ul. Papiernia oraz od strony ul. Dubowo I w Suwałkach. W przypadku spiętrzania kolejek oczekujących pojazdów w godzinach szczytów komunikacyjnych na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Papiernia, może występować ręczne kierowanie ruchem.

Kierowcy oraz piesi proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.