PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 05.10.2015r. do 26.10.2015r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 358/2015 z dnia 05 października 2015 roku). Dotyczy sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Hubala 18.

312/2015