Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, 815; z 2022 r. poz. 1846, 2185) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 23 lutego 2023 r. do 16 marca 2023 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze (Zarządzenia Nr 80/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 lutego 2023 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych Poddubówku w gminie Suwałki.

56/2023

Top